Bona
מתמחה בייצור ציוד סינון והפרדה ממברנות, ממברנות אורגניות, ממברנות סיבים חלולים, ממברנות קרמיות צינוריות, ממברנות קרמיות לצלחות, חומרי מילוי להפרדה וטיהור.ולספק שירותים טכניים הקשורים להפרדה וטיהור כרומטוגרפית.

מכונת ניסוי של קרום סיבים חלולים

  • Hollow Fiber Membrane Filtration Experimental Machine BONA-GM-20

    מכונה נסיונית לסינון קרום סיבים חלולים BONA-GM-20

    BONA ציוד קרום סיב חלול ניסיוני קטן יכול להיות מוחלף באלמנטים שונים של קרום סיבים חלולים (UF, MF).הוא נמצא בשימוש נרחב בתחומים ביולוגיים, פרמצבטיים, מזון, כימיקלים, הגנת הסביבה ועוד, והוא יכול לשמש לניסויי תהליכים כגון הפרדה, טיהור, בירור ועיקור של נוזל הזנה.